Skip to main content Skip to search

Daňové poradenství a účetnictví

Od roku 2006 pomáháme zákazníkům v oblasti daňového poradenství, účetnictví a jejich optimalizací. Zároveň jsme schopni poskytnout komplexní ekonomicko-právní servis.

Úplný seznam služeb

Služby ve vztahu k zahraničí

Zákazníci nás často vyhledávají pro zkušenosti s poradenstvím pro zahraniční společnosti podnikající v České republice, znalosti zahraničního DPH a servis pro expaty.

Napište nám

Zaměření na lékařské praxe

Díky dlouholetým zkušenostem z lékařského prostředí nabízíme speciálně zaměřené vedení účetnictví a poradenství pro lékařské praxe všeho druhu.

Více informací

Nově poskytujeme poradenství při obchodování na Amazonu a jiných e-commerce aktivitách

Nechte si poradit od našich odborníků

Našim klientům poskytujeme moderní služby a sledujeme trendy trhu.
To je jedna z priorit naší společnosti.

Chci více informací

Naše zkušenosti, dovednosti a odbornost.

Přinášíme vám ta nejlepší možná řešení pro růst a prosperitu vašeho podnikání. Jsme členi Komory daňových poradců, České hopodářské komory, přednášíme na ekonomické fakultě ČZU a jsme součástí mezinárodního spolku International Fiscal Association (IFA).

bank

Dlouholetá praxe

certificate-2

100% odbornost

chess

Individuální řešení

euro

Komplexnost služeb

Proč nás klienti vyhledávají?

Jsem tým profesionálů, který má za cíl ušetřit svým klientům peníze, čas a nervy.

Nabízíme praktické a kreativní daňové poradenství i tehdy, když ostatní již žádné řešení nevidí.

Šetříme na daních pomocí znalosti aktuální daňové a účetní legislativy, určení jen nutných plateb daní a poplatků, vedením daňově optimalizovaného účetnictví, zefektivněním procesů týkajících se daní a dalšími individuálními způsoby.

research

Znalost optimalizací

Znalost optimalizací podnikaní nejen z účetního a daňového hlediska

law

Nadšení pro práci

Sledování aktuálních znění zákonů a změn legislativy

docs-in-progress

Srozumitelná forma

Nezatěžujeme své klienty zbytečnostmi a přebíráme iniciativu a odbornou garanci

chess

Individuální řešení

Věříme, že individuální přístup ke klientovi je klíčem jeho spokojenosti

bank

Dlouholetá praxe

14 let na trhu a zkušenosti nejen z České republiky, ale i ze zahraničí

certificate-2

100% odbornost

Propojení s akademickou, neziskovou a státní sférou

online-transfer

Moderní nástroje

Možnost on-line přístupu k vlastnímu účetnictví a elektronická datová komunikace

online-payment

Hotline poradenství

Daňové a účetní poradenství po telefonu či emailu max. do 24 hodin

euro

Komplexnost služeb

Poskytujeme komplexní ekonomicko-právní servis individuálně od jednorázové konzultace po outsourcing účetnictví

Komplexní ekonomicko-právní služby

14 let zkušeností s pomocí společnostem, které hledaly komplexní služby v oblasti daní a účetnictví

Přehled služeb

Když si po dvou letech procházím cestu, na které nás EDAAT doprovází, jsem neustále nadšený. Za největší přidanou hodnotu ale považuji, že nás naučily nové pracovní postupy. Za jedny peníze jsme tak dostali nejen skvělou sliužbu, ale i obrovskou zkušenost a spoustu know-how, které využíváme denně. Nevěříte? Pošlete jim e-mail.

Oldřich Voráček

ředitel ekonomického úseku

Pan Sinecký je ztělesněná tvůrčí energie, chrlič skvělých konceptů a poctivý dříč při jejich předávání týmu. Už při prvních schůzkách mi prostě udělal díru do hlavy, jak přemýšlet o daních. Při dalších setkáních a školeních se to jen potvrdilo, v nejlepším slova smyslu.

Jana Petráková

jednatelka firmy

Firma EDAAT patří dlouhodobě k významným partnerům našich poboček. Má to prostý důvod: lidé, se kterými spolupracujeme, jsou svědomití, zodpovědní a pracovití. EDAAT je pro nás zárukou toho, že se holding bude dál rozvíjet. Tomáš Baťa pronesl:„dobrý obchod je takový, kde jsou spokojeni všichni zúčastnění.“ A přesně toto je ten případ.

Ing. Vojtěch Piškora

generální ředitel

Firma EDAAT od počátku působení v naší společnosti vyhledala problematické body v rámci daňových odvodů. Pomohla nám nejen po praktické stránce, ale také ušetřila velmi mnoho finančních prostředků. Nemůžeme než jen doporučit.

Mgr. Miroslav Seidl

obchodní ředitel

Kompletní přehled poskytovaných služeb

Poskytování právní pomoci a finančně-ekonomických rad z oblastí daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, a také z oblastí, které s daněmi přímo souvisejí. Poskytujeme následující daňové poradenství:

České a evropské daňové právo pro podnikatele
 • vyhotovení odborných stanovisek k národním daňovým otázkám
 • poradenství v oblasti českého i evropského DPH (vč. registrace v ČR i EU, sestavení daňových tvrzení a hlášení, výkazy pro Intrastat)
 • uplatňování srážkových daní a jejich optimalizace
 • sestavení veškerých daňových přiznání a tvrzení (např. DPFO, DPPO, DPH, daň z nemovitostí, silniční, převodové daně)
 • jednání a zastupování na úřadech
Daňová kontrola
 • osobní zastupování při daňové kontrole
 • podpora při analýze důkazních prostředků před jejich předáním v rámci daňové kontroly
 • aplikace a výklad smluv o zamezení dvojího zdanění
 • nahlížení do spisů vedených při daňové kontrole
Mezinárodní daňové právo
 • aplikace a výklad smluv o zamezení dvojího zdanění
 • podpora při volbě vhodného způsobu podnikání
 • vznik stálé provozovny, popř. možnosti vyhnutí se jejímu vzniku
 • zabránění dani z přidané hodnoty jako vícenáklad
 • poradenství a služby pro vyslané pracovníky („expati“)
 • optimalizace vlastnické struktury
 • srážkové daně
Převodní ceny – Transfer pricing (ceny mezi spojenými osobami)
 • podpora při stanovení vhodných převodních cen
 • zpracování dokumentace převodních cen
Transakce v oblasti nemovitostí
 • vytváření daňově výhodných strategií pro akvizici, restrukturalizaci a prodej nemovitostí
 • řešení speciálních daňových a účetních problémů
Vyslání zaměstnanců a služby pro HR
 • zpracování a přezkum interních směrnic pro vyslání zaměstnanců
 • poradenství v souvislosti s vysláním zaměstnanců (např. problematika vzniku stálé provozovny, převodní ceny, osobní daně, aj.)
 • motivační programy pro zaměstnance (zaměstnanecké benefity)
 • vedení mzdové a personální agendy (pro české i zahraniční zaměstnance)
 • služby pro vyslané zaměstnance („expaty“)

 

Již od samého začátku vneseme daňové, právní a ekonomické souvislosti do celého procesu vedení účetnictví. Našim klientům vedeme daňově optimalizované účetnictví včetně následujících služeb:

 • podpora při založení společností
 • finanční účetnictví a reporting
 • sestavení účetních závěrek
 • mzdové účetnictví
 • sestavení přiznání a hlášení k DPH vč. výkazů pro Intrastat
 • DPPO, DPFO
 • ostatní daňová přiznání (např. daň z nemovitostí, silniční daň)
 • povinná hlášení České národní bance a statistickému úřadu
 • komunikace a jednání se správcem daně a jinými státními institucemi
 • zastoupení při daňových kontrolách
 • individuální daňové plánování a poradenství v otázkách daní a účetnictví

 

Poskytujeme kompletní servis od založení podnikání, přes registrace a vyřízení všech úkonů potřebných k založení a vzniku firmy (právnické osoby i fyzické osoby), řádné vedení účetních a daňových povinností až po případnou likvidaci a ukončení podnikání.

Vše, co souvisí s podnikatelským životem společnosti či OSVČ vč. vhodné volby výběru formy podnikání (fyzická osoba vs. právnická osoba, typ korporace).

 

Poskytujeme servis v oblasti ekonomicko-právních služeb a založení společností v zahraničí.

Mezinárodní daňové plánování a ekonomicko-právní služby i v zámořských jurisdikcích.

Různé typy společností (ekvivalent české: AS, SRO, KS), vč. Evropské společnosti (SE) vč. nutných doprovodných služeb.

 

Proč založit zahraniční společnost (tvorba mezinárodní struktury)
 • ochrana duševního vlastnictví
 • investice (aktivní investování, ochrana investic, apod.)
 • optimalizace holdingové struktury
 • mezinárodní obchodní síť a služby

 

Outsourcing HR oddělení
 • outsourcing celého personálního oddělení/pouze části
 • vybudování kvalitního týmu zaměstnanců/odborníků – vyhledání, selekce a prověření nových uchazečů o nové pozice, onboarding process, benefitní systémy, KPI, Work – life balance programy
 • administrativa/povinná školení (pracovní smlouvy, pracovní povolení, GDPR, BOZP, OP)
 • personální marketing / Employer brand (karierní stránky, sociální sítě, budování firemní kultury)
 • zajištění dotací na pracovní místa a tréninky zaměstnanců

 

Outsourcing HR pro startupy

Přinášíme startupům možnost vybudovat kvalitní tým odborníků a zároveň úsporu nákladů za lidské zdroje. Outsourcing administrativy šetří čas a eliminujeme riziko pokut za nesprávně vedenou dokumentaci.

Externí personalista, který pracuje jen nezbytný počet hodin, nevyužívá nemocenskou/dovolenou.

 

Recruiting/headhunting

Vysoce profesionální služby v oblasti recruitingu a headhuntingu. Využití externího partnera umožňuje zaměstnavatelům získat kandidáty z úplně nového okruhu.

 • analýza potřeb společnosti/teamu/projektu
 • selekce kandidátů/vedení pohovorů/vyrozumění neúspěšných kandidátů
 • prověření kandidátů (jazykové schopnosti – AJ, NJ, FR, IT, certifikáty, zkušenosti)
 • konzultace vhodnosti/přínosů jednotlivých kandidátů
 • zajištění dotací na pracovní místa a tréninky zaměstnanců

 

Management Consulting

Vytvoření strategie v oblasti lidských zdrojů s důrazem na schopnost úspěšně prosadit tuto strategii. Součástí je vždy kvalitní průzkum a reporting.

 • plánování nástupnictví, mapování talentů, přístup k talentům a zajištění stability týmu
 • vytváření komplexního popisu práce, analýza odpovědností, srovnávání platů s cílem přilákat správný talent na danou pozici
 • benchmarking kompetencí

Partneři

Poradíme vám v důležitých otázkách a těžkých situacích

Využijte naše konzultanty

Neváhejte nás kontaktovat pro sjednání nezávazné schůzky, s poptávkou nebo s jakýmkoliv dotazem. Po kliknutí na odkaz se otevře váš emailový program.

Napište nám dotaz