Skip to main content Skip to search

Daňové poradenství a účetnictví

Od roku 2006 pomáháme zákazníkům v oblasti daňového poradenství a účetnictví. Zároveň poskytujeme doprovodné služby a komplexní ekonomicko-právní servis.

Úplný seznam služeb

Služby ve vztahu k zahraničí

Zákazníci nás často vyhledávají pro zkušenosti s poradenstvím pro zahraniční společnosti podnikající v České republice, expaty a také na strukturování intrakomunitárního DPH a daní z příjmů.

Napište nám

Zaměření na lékařské praxe

Díky dlouholetým zkušenostem z lékařského prostředí, nabízíme poradenství a účetnictví pro lékařské praxe přímo na míru.

Více informací

Nově poskytujeme poradenství při obchodování na Amazonu a jiných e-commerce aktivitách

Našim klientům poskytujeme moderní služby a sledujeme trendy trhu, zejména globalizaci a rozvoj v on-line světě.

Chci více informací

Naše zkušenosti, dovednosti a odbornost.

Vybíráme v rámci platné legislativy nejlepší možná řešení pro růst a prosperitu Vašeho podnikání. Profesní pojištění je samozřejmostí.
Jsme členy:
- Komory daňových poradců (KDP ČR)
- České hopodářské komory
- International Fiscal Association (IFA)
- České Zemědělské University v Praze

Dlouholeté zkušenosti

Odbornost

Individuální řešení

Komplexnost služeb

Proč nás klienti vyhledávají?

Jsme tým profesionálů, který má za cíl ušetřit našim klientům nejen peníze, ale i drahocenný čas a nervy.

Nabízíme praktické a daňové poradenství i tehdy, když ostatní již žádné řešení nevidí.

Šetříme na daních pomocí znalosti aktuální daňové a účetní legislativy, určení jen nutných plateb daní a poplatků, vedením daňově optimalizovaného účetnictví už od samého začátku, zefektivněním procesů týkajících se daní a dalšími individuálními způsoby.

Kompletní přehled poskytovaných služeb

Poskytování právní pomoci a finančně-ekonomických rad z oblastí daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, a také z oblastí, které s daněmi přímo souvisejí. Poskytujeme následující daňové poradenství:

České a evropské daňové právo pro podnikatele
 • vyhotovení odborných stanovisek k národním daňovým otázkám
 • poradenství v oblasti českého i evropského DPH (vč. registrace v ČR i EU, sestavení daňových tvrzení a hlášení, výkazy pro Intrastat)
 • uplatňování srážkových daní a jejich optimalizace
 • sestavení veškerých daňových přiznání a tvrzení (např. DPFO, DPPO, DPH, daň z nemovitostí, silniční, převodové daně)
 • jednání a zastupování na úřadech
Daňová kontrola
 • osobní zastupování při daňové kontrole
 • podpora při analýze důkazních prostředků před jejich předáním v rámci daňové kontroly
 • aplikace a výklad smluv o zamezení dvojího zdanění
 • nahlížení do spisů vedených při daňové kontrole
Mezinárodní daňové právo
 • aplikace a výklad smluv o zamezení dvojího zdanění
 • podpora při volbě vhodného způsobu podnikání
 • vznik stálé provozovny, popř. možnosti vyhnutí se jejímu vzniku
 • zabránění dani z přidané hodnoty jako vícenáklad
 • poradenství a služby pro vyslané pracovníky („expati“)
 • optimalizace vlastnické struktury
 • srážkové daně
Převodní ceny – Transfer pricing (ceny mezi spojenými osobami)
 • podpora při stanovení vhodných převodních cen
 • zpracování dokumentace převodních cen
Transakce v oblasti nemovitostí
 • vytváření daňově výhodných strategií pro akvizici, restrukturalizaci a prodej nemovitostí
 • řešení speciálních daňových a účetních problémů
Vyslání zaměstnanců a služby pro HR
 • zpracování a přezkum interních směrnic pro vyslání zaměstnanců
 • poradenství v souvislosti s vysláním zaměstnanců (např. problematika vzniku stálé provozovny, převodní ceny, osobní daně, aj.)
 • motivační programy pro zaměstnance (zaměstnanecké benefity)
 • vedení mzdové a personální agendy (pro české i zahraniční zaměstnance)
 • služby pro vyslané zaměstnance („expaty“)

 

Již od samého začátku vneseme daňové, právní a ekonomické souvislosti do celého procesu vedení účetnictví. Našim klientům vedeme daňově optimalizované účetnictví včetně následujících služeb:

 • podpora při založení společností
 • finanční účetnictví a reporting
 • sestavení účetních závěrek
 • mzdové účetnictví
 • sestavení přiznání a hlášení k DPH vč. výkazů pro Intrastat
 • DPPO, DPFO
 • ostatní daňová přiznání (např. daň z nemovitostí, silniční daň)
 • povinná hlášení České národní bance a statistickému úřadu
 • komunikace a jednání se správcem daně a jinými státními institucemi
 • zastoupení při daňových kontrolách
 • individuální daňové plánování a poradenství v otázkách daní a účetnictví

 

Poskytujeme kompletní servis od založení podnikání, přes registrace a vyřízení všech úkonů potřebných k založení a vzniku firmy (právnické osoby i fyzické osoby), řádné vedení účetních a daňových povinností až po případnou likvidaci a ukončení podnikání.

Vše, co souvisí s podnikatelským životem společnosti či OSVČ vč. vhodné volby výběru formy podnikání (fyzická osoba vs. právnická osoba, typ korporace).

 

Poskytujeme servis v oblasti ekonomicko-právních služeb a založení společností v zahraničí.

Mezinárodní daňové plánování a ekonomicko-právní služby i v zámořských jurisdikcích.

Různé typy společností (ekvivalent české: AS, SRO, KS), vč. Evropské společnosti (SE) vč. nutných doprovodných služeb.

 

Proč založit zahraniční společnost (tvorba mezinárodní struktury)
 • ochrana duševního vlastnictví
 • investice (aktivní investování, ochrana investic, apod.)
 • optimalizace holdingové struktury
 • mezinárodní obchodní síť a služby

 

Outsourcing HR oddělení
 • outsourcing celého personálního oddělení/pouze části
 • vybudování kvalitního týmu zaměstnanců/odborníků – vyhledání, selekce a prověření nových uchazečů o nové pozice, onboarding process, benefitní systémy, KPI, Work – life balance programy
 • administrativa/povinná školení (pracovní smlouvy, pracovní povolení, GDPR, BOZP, OP)
 • personální marketing / Employer brand (karierní stránky, sociální sítě, budování firemní kultury)
 • zajištění dotací na pracovní místa a tréninky zaměstnanců

 

Outsourcing HR pro startupy

Přinášíme startupům možnost vybudovat kvalitní tým odborníků a zároveň úsporu nákladů za lidské zdroje. Outsourcing administrativy šetří čas a eliminujeme riziko pokut za nesprávně vedenou dokumentaci.

Externí personalista, který pracuje jen nezbytný počet hodin, nevyužívá nemocenskou/dovolenou.

 

Recruiting/headhunting

Vysoce profesionální služby v oblasti recruitingu a headhuntingu. Využití externího partnera umožňuje zaměstnavatelům získat kandidáty z úplně nového okruhu.

 • analýza potřeb společnosti/teamu/projektu
 • selekce kandidátů/vedení pohovorů/vyrozumění neúspěšných kandidátů
 • prověření kandidátů (jazykové schopnosti – AJ, NJ, FR, IT, certifikáty, zkušenosti)
 • konzultace vhodnosti/přínosů jednotlivých kandidátů
 • zajištění dotací na pracovní místa a tréninky zaměstnanců

 

Management Consulting

Vytvoření strategie v oblasti lidských zdrojů s důrazem na schopnost úspěšně prosadit tuto strategii. Součástí je vždy kvalitní průzkum a reporting.

 • plánování nástupnictví, mapování talentů, přístup k talentům a zajištění stability týmu
 • vytváření komplexního popisu práce, analýza odpovědností, srovnávání platů s cílem přilákat správný talent na danou pozici
 • benchmarking kompetencí

Partneři

Poradíme vám v důležitých otázkách a těžkých situacích

Neváhejte nás kontaktovat pro sjednání nezávazné schůzky, s poptávkou nebo s jakýmkoliv dotazem. Po kliknutí na odkaz se otevře váš emailový program.

Napište nám dotaz